יום א', ז’ באייר תשע”ח
דף הבית ועד הורים מוסדי אודות חדר מורים יצירת קשר כיתות א' תשע"ו
13:18 (09/10/12) גל כהן דינר

תשרי, תשע"ג הורים יקרים, האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך מפעיל תכניות מיוחדות לטיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים בתחומי הדעת השונים. בקרוב יחלו מבחני הקבלה לשנת הלימודים תשע"ד. המבחנים יתנהלו בשני שלבים: בשלב הראשון (שלב א') יעברו כל תלמידי השכבה מבחן סינון ראשוני אשר יתקיים בבית הספר ביום ב', ו' בחשון תשע"ג (22.10.12). המבחן נועד לסייע לסגל בית הספר לבחור את התלמידים בעלי היכולת הגבוהה ביותר בכיתה (כ-15% מהתלמידים בכיתה), והוא בודק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם בתחום החשבון. בתום בדיקת המבחנים נודיע לכל הורה אם ילדו נכלל או לא נכלל ברשימת התלמידים המופנים למבחן שלב ב'. הורים שיבקשו שילדם יופנה לשלב ב' למרות שלא הומלץ על-ידי בית הספר, יפנו בבקשה מנומקת בכתב אל מחנכת הכיתה, עד יום ד', כב' בחשון תשע"ג (7.11.12). מבחן שלב ב' יתקיים באמצעות מכון סאלד מחוץ לבית הספר, בשעות אחר הצהרים, ואף הוא ייערך במתכונת קבוצתית. מבחן זה בודק את היכולת הקוגניטיבית הכללית של הילדים. הוא שונה מהמבחן הראשון, קשה יותר, ודורש התמודדות אינטלקטואלית בלחץ זמן. ההזמנות למבחני שלב ב' יגיעו אלינו ממכון סאלד בחודשים דצמבר-מרץ, ואנו נחלקן לתלמידים. על סמך מבחני שלב ב' ייבחרו ללמוד בתכניות למחוננים 3%-1.5% מכלל המועמדים, ולתכניות למצטיינים עד 5% נוספים מכלל המועמדים. הורי התלמידים שייבחנו בשלב ב' יקבלו בסוף שנת הלימודים (המחצית השנייה של יוני 2013) מכתב ממכון סאלד, ובו הודעה לגבי התאמתו או אי-התאמתו לקריטריוני הקבלה שנקבעו לתכניות המתקיימות באזור. בכל מקרה לא יימסר להורים או לשום גורם אחר מידע נוסף על זה שנמסר במכתבים. המבחנים לא נבנו כדי לאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא רק כדי לבחור את התלמידים בעלי הכושר הכללי הגבוה ביותר לתכניות המיועדות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. לפיכך המידע הלגיטימי היחיד שניתן להפיק מן המבחן הוא אם ניתן לקבל את הנבחן לתכנית מסוימת על פי סף הקבלה לתכנית זו. מכיוון שההשתתפות במבחנים (שלב א' ושלב ב') היא זכות ולא חובה – הורה שאינו מעוניין שילדו ייבחן, יודיע על כך במפורש. כמו כן אין לשלוח ילד/ה חולה לבחינה. במקרה של מחלה יש להודיע על כך לצוות בית הספר. אם ילדכם "קפץ כיתה" בסמוך למועד הבחינה, ההמלצה היא לבחון אותו במועד שיתקיים בשנה הבאה. במשך שנה זו יוכל ילדכם לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה אליה הוקפץ. בכל מקרה, הישגיו של תלמיד שקפץ כיתה מושווים לדרגת הכיתה אליה הוקפץ ולא לגילו הכרונולוגי. לתשומת לבכם, בשנה הבאה יהיה עליכם לדאוג שהפנייה לגביו תוגש אל הרפרנט המחוזי במשרד החינוך. אם ילדכם אובחן על ידי איש מקצוע כתלמיד בעל צרכים מיוחדים: לקוי למידה, בעל לקות פיסית ו/או במצב בריאותי מיוחד או שאתם חושבים שמסיבה כלשהי עליו לקבל תנאים מיוחדים – הוא אינו חייב להיבחן במבחן הסינון בבית הספר. תוכלו להגיש בקשה לבחון אותו בבחינה בתנאים מותאמים, וועדת התאמות מטעם האגף והמחוז תקבע אם התלמיד זכאי או אינו זכאי לבחינה בתנאים מותאמים. אם הוא עולה חדש, בן הקהילה האתיופית, תושב חוזר, או מי שלמד בשנים שקדמו לבחינה (גן חובה או שנת לימודים כלשהי) במסגרת חינוכית בשפה זרה, ניתן לבקש לבחון אותו בבחינה מיוחדת המיועדת לתלמידים אלו. על הבקשות האלה להגיע אל הרפרנט המחוזי של משרד החינוך עד 11.12.12. אתם מתבקשים לאשר שקיבלתם מכתב הסבר זה הנחיות להגשת בקשות לבחינות מיוחדות, ומידע על התכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים ניתן למצוא באתר האגף למחוננים ולמצטיינים: www.education.gov.il/gifted. אם אין לכם גישה לאינטרנט, תוכלו להיעזר בבית הספר. בברכה, מנהל/ת בית הספר

 
 
מה חדש?
פעילויות ואירועים
דבר מנהלת בי"ס
ברכות ואיחולים
פעילויות מיוחדות
עיתונים
תחומי דעת
מפתח הל"ב
מנהיגות צעירה: קול המועצות - כל הזמן
יש לי מה לומר
ייחודיות בית הספר
תקשוב
הפינה להורה
שאלוני אקלים
למידה בשעת חירום